Նոր էներգիայի լիցքավորման արդյունաբերության կիրառում